ธุระแพงป.; มหาเสนาป.; ภานุเวศเ.; อินทรเกษมศ. การพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในชุมชนเขตตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน, v. 1, n. 2, p. 15-29, 27 ธ.ค. 2018.