มากนุษย์ พ.; ฝาชัยภูมิ ป.; เพชรจตุรภัทร จ. ประสิทธิผลของการทับหม้อเกลือด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยในหญิงหลังคลอด. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 26–38, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/197777. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.