(1)
บุดดาน้อย ธ.; อินทร์ม่วง อ. การพัฒนาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อโรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น. J Health Sci Comm Publ Health 2022, 5, 23-32.