(1)
มากนุษย์ พ.; ฝาชัยภูมิ ป.; เพชรจตุรภัทร จ. ประสิทธิผลของการทับหม้อเกลือด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยในหญิงหลังคลอด. J Health Sci Comm Publ Health 2018, 1, 26-38.