[1]
บุดดาน้อย ธ. และ อินทร์ม่วง อ. 2022. การพัฒนาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อโรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน. 5, 1 (มิ.ย. 2022), 23–32.