[1]
มากนุษย์ พ., ฝาชัยภูมิ ป. และ เพชรจตุรภัทร จ. 2018. ประสิทธิผลของการทับหม้อเกลือด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยในหญิงหลังคลอด. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน. 1, 1 (มิ.ย. 2018), 26–38.