[1]
ไตรคุ้มดัน พ. และ ประสิทธิ์ น., “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ด้วยตนเอง ของประชาชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา”, jdpc7kk, ปี 30, ฉบับที่ 1, น. 141–151, พ.ค. 2023.