[1]
สิมมาทัน ส., โยธา น., ฮามพิทักษ์ น. ., ทองพูล ส., และ ไชยชนะ อ., “รูปแบบการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่จากการตรวจผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน ภายใต้สภาวะความชุกต่ำ ในพื้นที่อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม”, jdpc7kk, ปี 28, ฉบับที่ 3, น. 55–69, ธ.ค. 2021.