[1]
ชายเกลี้ยง ส., อาจแก้ว ก., พฤกษ์ธาราธิกูล ว., และ ตฤณวุฒิพงษ์ ก., “การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ด้วยเทคนิค BRIEFTM Survey และการสัมผัสความสั่นสะเทือนที่มือและแขนของพนักงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ทำความเย็น”, jdpc7kk, ปี 27, ฉบับที่ 2, น. 67–79, ส.ค. 2020.