[1]
ทารส ส., จิระพรกุล ช., และ มณีนิล เ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้การเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ของผู้ป่วยที่มารับบริการ โรงพยาบาลมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น”, jdpc7kk, ปี 26, ฉบับที่ 3, น. 83–95, ธ.ค. 2019.