[1]
ม่วงใจเพชรภ. and ศุกรเวทย์ศิริพ., “Prevalence and Factors Associated with Melioidosis in Ubon Ratchathani Province”, jdpc7kk, vol. 26, no. 2, pp. 1-13, Aug. 2019.