[1]
ชายเกลี้ยงส., พึงสร้างแป้นส., and ศุกรเวทย์ศิริพ., “The Prevalence and Severity of Occupational Diseases among Field Crop Farmers in Nongbualamphu Province”, jdpc7kk, vol. 26, no. 1, pp. ึ77-86, May 2019.