[1]
อิสสระสงคราม ไ. และ บุญประคอง ท., “ผลของโปรแกรมการป้องกันภาวะน้ำหนักเกินในเด็กก่อนวัยเรียนของผู้เลี้ยงดู”, jdpc7kk, ปี 26, ฉบับที่ 1, น. 35–45, พ.ค. 2019.