[1]
กัณหากุล พ., แจ่มจันทร์ อ., และ ชัยมณี ป., “การเฝ้าระวังเชื้อก่อโรคอุจจาระร่วง และอาหารเป็นพิษทางห้องปฏิบัติการใน เขตตรวจราชการที่ 10 และ12”, jdpc7kk, ปี 20, ฉบับที่ 2, น. 11–20, ม.ค. 2019.