[1]
พอกเพิ่มดี พ., ตั้งสวัสดิ์ ศ., และ จันที ก., “ภูมิคุ้มกันหลังการฉีดวัคซีนคอตีบกระตุ้นในผู้ใหญ่ ในประชาชนไทย”, jdpc7kk, ปี 21, ฉบับที่ 2, น. 14–19, ม.ค. 2019.