[1]
สายหลักคำ ส., แก้วหานาม เ., และ ขันภักดี พ., “การทดสอบความไวของลูกน้ำยุงลายต่อสารเคมี Temephos ที่ระดับความเข้มข้น 0.02% จังหวัดเลยและหนองบัวลำภู ปี 2557”, jdpc7kk, ปี 23, ฉบับที่ 2, น. 38–45, ธ.ค. 2018.