[1]
พลเดช ช., “สมรรถนะพยาบาลในการดูแลป่วยโรคเรื้อน”, jdpc7kk, ปี 24, ฉบับที่ 3, น. 1–9, ธ.ค. 2018.