[1]
เหมือนประสานโ. and ศุกรเวทย์ศิริพ., “Social Factors associated with suspectedchilddevelopmentaldelayat Lamplaimat District, Buriram Province”, jdpc7kk, vol. 25, no. 1, pp. 1-11, Nov. 2018.