เหมือนประสานโ. and ศุกรเวทย์ศิริพ. (2018) “Social Factors associated with suspectedchilddevelopmentaldelayat Lamplaimat District, Buriram Province”, JOURNAL OF THE OFFICE OF DPC7 KHON KAEN, 25(1), pp. 1-11. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/155283 (Accessed: 28May2020).