(1)
ชายเกลี้ยง ส.; อาจแก้ว ก.; พฤกษ์ธาราธิกูล ว.; ตฤณวุฒิพงษ์ ก. การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ด้วยเทคนิค BRIEFTM Survey และการสัมผัสความสั่นสะเทือนที่มือและแขนของพนักงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ทำความเย็น. jdpc7kk 2020, 27, 67-79.