(1)
พันธุ์วัฒนา พ. พฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนเมืองวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร. jdpc7kk 2019, 26, 93-103.