(1)
ตาตะมิ เ.; พรหมอารักษ์ เ.; ชนะบุญ ส. การพัฒนารูปแบบในการป้องกันและควบคุมวัณโรค ในพื้นที่ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย. jdpc7kk 2019, 26, 36-47.