(1)
แจ้งเอี่ยม ว.; พุทธรักษ์ อ.; แหล่งหล้าเลิศสกุล เ. การระบาดของโรคหิดในผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดภูเก็ต วันที่ 1 มกราคม – 2 มิถุนายน 2559. jdpc7kk 2019, 26, 14-23.