(1)
ม่วงใจเพชรภ.; ศุกรเวทย์ศิริพ. Prevalence and Factors Associated With Melioidosis in Ubon Ratchathani Province. jdpc7kk 2019, 26, 1-13.