(1)
อิสสระสงคราม ไ.; บุญประคอง ท. ผลของโปรแกรมการป้องกันภาวะน้ำหนักเกินในเด็กก่อนวัยเรียนของผู้เลี้ยงดู. jdpc7kk 2019, 26, 35-45.