(1)
​​ปรุง​คำ​มา​​​ ป.; จง​อุดมการณ์​​ ด. คุณภาพ​ชีวิต​ครอบครัว​และ​ความ​พึง​พอใจ​ต่อ​อาชีพ​เย็บ​ผ้า​โหล​ ตาม​การ​รับ​รู้​ของ​สตรี​เย็บ​ผ้า​โหล:​กรณี​ศึกษา​จังหวัด​ขอนแก่น. jdpc7kk 2019, 18, 26-37.