(1)
กัณหากุล พ.; แจ่มจันทร์ อ.; ชัยมณี ป. การเฝ้าระวังเชื้อก่อโรคอุจจาระร่วง และอาหารเป็นพิษทางห้องปฏิบัติการใน เขตตรวจราชการที่ 10 และ12. jdpc7kk 2019, 20, 11-20.