(1)
สิมมาทัน ส.; มุ่งเขตกลาง ว.; อมรพิสิทธิกูล ภ. สถานการณ์และผลการดำเนินงานวัณโรคเด็กในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เขตตรวจราชการที่ 10 และ 12 ปีงบประมาณ 2550-2552. jdpc7kk 2019, 20, 82-90.