(1)
สิมมาทัน ส.; ศรีฤาชา ช. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพด้านการดูแลรักษาวัณโรค ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 7. jdpc7kk 2018, 24, 88-99.