(1)
เหมือนประสานโ.; ศุกรเวทย์ศิริพ. Social Factors Associated With Suspectedchilddevelopmentaldelayat Lamplaimat District, Buriram Province. jdpc7kk 2018, 25, 1-11.