[1]
แจ้งเอี่ยม ว., พุทธรักษ์ อ. และ แหล่งหล้าเลิศสกุล เ. 2019. การระบาดของโรคหิดในผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดภูเก็ต วันที่ 1 มกราคม – 2 มิถุนายน 2559. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 26, 2 (ส.ค. 2019), 14–23.