กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลสะท้อนของการให้สุขศึกษาต่อความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตัว ของผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy