กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สาเหตุและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคระหว่างการรักษา ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2552 – 2553 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy