[1]
โชติกิตติพงศ์อ. และ จินดาป., “บทบรรณาธิการ”, HuaHin Sook Jai J, ปี 4, ฉบับที่ 3, น. e0071, ธ.ค. 2019.