[1]
ยวงเงินป., “อัตราการเกิดภาวะติดเชื้อในข้อเข่า ภายหลังการฉีดยาสเตียรอยด์เข้าข้อเข่า ในคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ณ โรงพยาบาลกำแพงแสน”, HuaHin Sook Jai J, ปี 4, ฉบับที่ 3, น. e0067, ธ.ค. 2019.