[1]
ฉันทภัทรางกูร พ., “ Prachuap Kirikhan”., HuaHin Med. J, vol. 1, no. 1, pp. 98–106, Feb. 2019.