[1]
เรืองพุก ศ., ใจบาล ส., and แซ่ตั้ง ณ., “The suitability of the hot pack wrapped , Physiotherapy department , Hua Hin Hospital”, HuaHin Med. J, vol. 1, no. 1, pp. 44–51, Feb. 2019.