[1]
จินดาป., มงคลศิริโรจน์ร., วงศ์คำส., บุษยพรรณพงศ์ห., และ จันทร์เพิ่มผ., “เทคนิคการเจาะเลือดเพื่อรับบริจาคโลหิตแบบหัวหินโมเดล”, HuaHin Sook Jai J, ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 13-28, ก.พ. 2019.