[1]
รัชดาพรรณาธิกุล เ. and เพ็งสุก ศ., “การจัดการเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของผู้สูงอายุในสังคมไทย”, HuaHin Med. J, vol. 1, no. 1, pp. 1–12, Feb. 2019.