โชติกิตติพงศ์อ.; จินดาป. บทบรรณาธิการ. วารสารหัวหินสุขใจไกลกังวล, v. 4, n. 3, p. e0071, 23 ธ.ค. 2019.