ยวงเงินป. อัตราการเกิดภาวะติดเชื้อในข้อเข่า ภายหลังการฉีดยาสเตียรอยด์เข้าข้อเข่า ในคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ณ โรงพยาบาลกำแพงแสน. วารสารหัวหินสุขใจไกลกังวล, v. 4, n. 3, p. e0067, 23 ธ.ค. 2019.