จินดาป.; มงคลศิริโรจน์ร.; วงศ์คำส.; บุษยพรรณพงศ์ห.; จันทร์เพิ่มผ. เทคนิคการเจาะเลือดเพื่อรับบริจาคโลหิตแบบหัวหินโมเดล. วารสารหัวหินสุขใจไกลกังวล, v. 1, n. 1, p. 13-28, 28 ก.พ. 2019.