(1)
โชติกิตติพงศ์อ.; จินดาป. บทบรรณาธิการ. HuaHin Sook Jai J 2019, 4, e0071.