(1)
หลงสวาสดิ์ร. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า. HuaHin Sook Jai J 2019, 4, e0070.