[1]
สิงห์กาญจนโรจน์ เ. 2022. Outcome of ultrasound-guided transthoracic needle lung biopsy for diagnosis lung cancer. Hua Hin Medical Journal. 2, 1 (May 2022), 14–21.