[1]
ยวงเงินป. 2019. อัตราการเกิดภาวะติดเชื้อในข้อเข่า ภายหลังการฉีดยาสเตียรอยด์เข้าข้อเข่า ในคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ณ โรงพยาบาลกำแพงแสน. วารสารหัวหินสุขใจไกลกังวล. 4, 3 (ธ.ค. 2019), e0067.