[1]
หลงสวาสดิ์ร. 2019. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า. วารสารหัวหินสุขใจไกลกังวล. 4, 3 (ธ.ค. 2019), e0070.