[1]
จินดาป., มงคลศิริโรจน์ร., วงศ์คำส., บุษยพรรณพงศ์ห. และ จันทร์เพิ่มผ. 2019. เทคนิคการเจาะเลือดเพื่อรับบริจาคโลหิตแบบหัวหินโมเดล. วารสารหัวหินสุขใจไกลกังวล. 1, 1 (ก.พ. 2019), 13-28.