[1]
รัชดาพรรณาธิกุล เ. and เพ็งสุก ศ. 2019. การจัดการเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของผู้สูงอายุในสังคมไทย. Hua Hin Medical Journal. 1, 1 (Feb. 2019), 1–12.