รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

2019-03-25

วารสารหัวหินสุขใจไกลกังวล ยินดีรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาบทความในวารสารฯ หากท่านสนใจกรุณาสมัครและแสดงความเชี่ยวชาญของท่านเพื่อให้กองบรรณาธิการวารสารฯ ส่งบทความที่เกี่ยวกับสาขาความเชี่ยวชาญของท่านต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง